باشگاه سینرژی 01

باشگاه سینرژی محلی برای فعالیت حضوری مجموعه‌ی سینرژی است. برگزاری جلسات سینرژی هفتگی باشگاه، هم‌افزایی حضوری برای تیم‌سازی و شبکه‌سازی سایر بخش‌های مجموعه، دیدارهای فصلی با اعضای ساکن شهرستان، برنامه‌ریزی طرحواره‌های گروهی، انتخاب سرگروه‌های قبایل کسب و کاری هم‌قبیله، تورهای توسعه فردی و سایر فعالیت‌های دیگر مجموعه‌ی سینرژی، در این باشگاه انجام خواهد شد.

این باشگاه، محلی‌ست برای تبادل نظر و کشف توانایی‌های افراد بر مبنای متد و فلسفه‌ی سینرژی. بدیهی‌ست که حضور افراد در گروه‌های گوناگون می‌تواند به نقش‌آفرینی آنان در مراحل گوناگون زندگی و کسب و کار بیانجامد. گزارش جلسات حضوری که در تهران و دفتر مرکزی باشگاه سینرژی برگزار می‌شود در بخش باشگاه سینرژی در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

ویدیوی معرفی باشگاه سینرژی و نظرات شرکت کننده گان در این دوره

 

عکس دسته جمعی باشگاه سینرژی دوره دوم

باشگاه سینرژی دوم

عکس دسته جمعی باشگاه سینرژی دوره سوم

عکس دسته جمعی باشگاه سینرژی دوره سوم

عکس دسته جمعی باشگاه سینرژی دوره چهارم

عکس دسته جمعی باشگاه سینرژی دوره چهارم

عکس دسته جمعی باشگاه سینرژی دوره پنجم

عکس دسته جمعی باشگاه سینرژی دوره پنجم

عکس دسته جمعی باشگاه سینرژی دوره ششم

عکس دسته جمعی باشگاه سینرژی دوره ششم

عکس دسته جمعی باشگاه سینرژی دوره هفتم

عکس دسته جمعی باشگاه سینرژی دوره هفتم

شماره تماس

۰۹۹۰۹۷۷۷۷۹۸

اینستاگرام

30nergy.school

پشتیبانی تلگرام

Synergyscchool

کانال تلگرام

30nergy.club